Công trình tiêu biểu nổi bật

An Toàn - Chất Lượng - Tiến Độ - Chi Phí, đây là bốn tiêu chí đánh giá hiệu quả của công tác thi công lắp đặt do Thế Khoa đề ra nhằm liên tục cải thiện và hoàn thiện chất lượng công trình.